Adayış Risalesi

Kendini çocuklarına çocuklarını da dünyaya adayan annelere uyarı niteliğinde bir kitap.. 
Bir hitap..
Hamne'nin adağı..
İsa'nın annesi..
Meryem'in hikayesi..

Bir anne düşünün; en değerlisini, tek değerlisini, biricik evladını daha dünyaya gelmeden daha kucağına almadan daha kokusunu duymadan Allah için adasın. 
Bir anne düşünün ki adağından vazgeçebilecek bahaneyi bulsa dahi bir an için tereddüt etmesin, kararından dönmesin.
Bir anne düşünün ki sizin anneniz gibi hiç değil.
Sizin anneniz gibi sizi güzel okullarda okutmayı doktor yapmayı avukat olduğunuzu görmeyi ayaklarınızın üstünde durduğunuza şahit olmayı istemiyor. Bir anne ki ne sizin iyiliğinizi ne kendi iyiliğini düşünüyor. 
Yalnız Allah'ın Rızasını dert edinmiş bir anne.
Hamne.

Öyle bir annenin nasıl bir evladı olabilir ki?

Bir evlat düşünün dünyanın en değerli hitabında, adı ile anılan tek kadın olsun.
Bir evlat düşünün Rabbi tarafından bir mucize ile müjdelenmiş olsun.
Bir evlat düşünün ki bir Peygamber annesi olsun.
Meryem.

Fatih tek başına Fatih olmaz,
İsa'lar Musa'lar Yavuz'lar Ali'ler Osman'lar tek başına tarihe adlarını yazdıramazlar.
Öyle anneler olmasa böyle evlatlar olmazlar.

Bu kitap anne olmayı öğretiyor. Anneliğin dişini tırnağına takarak okutmak, yememek yedirmek, giymemek giydirmek olmadığını söylüyor. Anneliğin, Allah için evladından bile vazgeçebilmek olduğunu anlatıyor.
İşte o zaman " anam babam sana feda olsun" diyen evlatlar ortaya çıkıyor. İşte o zaman....

Yorumlar